Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia.

Zarządzanie Przez Cele jest bardzo skuteczną metodą pozwalającą na ciągłe doskonalenie i optymalizowanie procesów w dowolnym obszarze firmy. Monitorowanie wskaźników jest również nieodłącznym elementem Lean Management, Total Quality Management czy Six Sigma.

Wisdom Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorstwom, jakie wskaźniki efektywności oraz w których elementach procesów należy monitorować, aby wiernie oddawały poziom aktywności, uwzględniając realizowaną strategię oraz unikalny model biznesowy firmy.

Metoda Zarządzania Przez Cele bardzo często wspiera wewnętrzny system okresowej oceny pracowników (SOOP).

piramida Stosowana przez Wisdom Consulting metodologia doboru wskaźników efektywności pozwala na bardzo szybkie ich wdrożenie , a co za tym idzie, dynamiczną poprawę efektywności działania w danym obszarze. Proponowane przez Wisdom Consulting rozwiązania sprawiają, że podejmowane decyzje są ukierunkowane na optymalne wykorzystanie zasobów oraz uwarunkowań procesowych jak również, że są zgodne w realizowaną strategią firmy.

W ramach naszego wsparcia zapewniamy również ustalenie odpowiednich celów dopasowanych do aktualnej sytuacji, jak również wypracowanie poziomów na kolejne okresy rozliczeniowe. Właściwie dobrane cele wskaźników efektywności (KPI) powinny spełniać zasadę SMART (ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely), a zatem powinny być:

  • konkretne – odnoszące się do celu organizacji,
  • mierzalne – umożliwiające ocenę stopnia realizacji,
  • osiągalne – możliwe do osiągnięcia w danym środowisku biznesowym,
  • realne – łączące działalność bezpośrednio z miarami,
  • uwarunkowane czasowo – określające konkretne terminy osiągania celów.

kpiKluczowe wskaźniki wydajności i efektywności są stosowane przez kadrę zarządzającą i użytkowników biznesowych do monitorowania działalności biznesowej, pomiarów wydajności oraz komunikowania rezultatów z szeroką kadrą pracowniczą. Wskaźniki te muszą być skoordynowane nie tylko z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, lecz także z jego celami biznesowymi i organizacyjnymi.

Celem ułatwienia firmom bieżącego monitorowania i analizy wskaźników efektywności nie tylko przekazujemy wiedzę w tym zakresie, ale również stworzyliśmy specjalistyczne oprogramowanie – Wirtualny Analityk. Pozwala ono na łatwe zarządzanie wskaźnikami i ich monitorowanie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat doboru wskaźników efektywności, odwiedź stronę www.wirtualnyanalityk.pl lub skontaktuj się z nami w celu praktycznej demonstracji jak wskaźniki efektywności mogą wesprzeć codzienne wyzwania operacyjne.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami - mamy dla Ciebie rozwiązanie!