Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia.

morawik

Tomasz Morawik

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe i doradcze. Między innymi sprawował funkcje kierownika oraz dyrektora ds. produkcji i logistyki, przeprowadzał audyty wewnętrzne, restrukturyzował i wdrażał dobre praktyki zarządcze w dużych zakładach produkcyjnych. Od kilku lat doradza międzynarodowej spółce zajmującej się systemami szyfrującymi, jako specjalista ds. krajów Europy centralnej. Manager z powołania, pragmatycznie podchodzący do problemów. Posiada duże doświadczenie w zakresie budowania strategii firmy, restrukturyzacji, budżetowania i redukcji kosztów oraz doboru miar i kluczowych wskaźników wydajności. Posiada osobowość ukierunkowaną na mentoring i coaching, co pozwala na sprawne przygotowania kadry managerskiej w celu przejęcia obowiązków po restrukturyzacji.

Główne obszary działania: zarządzanie strategiczne i operacyjne, business development, strategie wejścia na rynek, optymalizacja łańcucha dostaw, restrukturyzacje.

klimczyl

Marek Klimczyk

Elektronik i automatyk z wykształcenia. Posiada dwudziestopięcioletnią praktykę zawodową, z czego ponad piętnaście lat na wysokich stanowiskach managerskich w Wielkiej Brytanii. Między innymi pełnił funkcję General Manager fabryki należącej do japońskiego koncernu HOYA. Posiada doświadczenie w praktycznym poznaniu i wdrożeniu systemów Lean Manufacturing na przykładzie firm Japońskich (Toyota i HOYA). W zakres Jego kompetencji wchodzi także doświadczenie w zarządzaniu procesem zmian (change management), które niejednokrotnie przeprowadzał w zróżnicowanym środowisku kulturowym (międzynarodowym), a także strategiczne i analityczne podejście do problemów. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu dużych systemów informatycznych (ERP, MES, WMS, CRM, BI, SAP/R3). Jako interim manager potrafi pracować na wszystkich szczeblach przedsiębiorstw od negocjacji i rozmów na szczeblu rządowo – ministerialnym, do wdrażania rozwiązań z pracownikami szeregowymi. Europejski laureat konkursu “Senior Managers Program” organizowanego przez Sanno Institute of Management w Tokio.

Senior Management Program – SannoInstiture of Management, Tokyo, Japan

General Management for Specialists – Cranfield University, UK

Management for Technical Specialists – Learning Tree International, London, UK

Główne obszary działania: restrukturyzacje i budowanie strategii przedsiębiorstw, optymalizacja procesów, Lean Management, Change Management, Balanced Scorecard.

wrobel

Grzegorz Wróbel

Manager, trener, konsultant. Praktyk zarządzania z osiemnastoletnim doświadczeniem w obszarach zarządzania, zarządzania sprzedażą i reorganizacji przedsiębiorstw. Z wykształcenia inżynier leśnik, absolwent podyplomowej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie („Zarządzanie małymi i średnimi firmami”) oraz „Szkoły Trenerek i Trenerów Heuresis”. Doświadczenia sprzedażowe i managerskie zdobywał w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych (między innymi w Lasach Państwowych), w branży budowlanej, wyposażenia wnętrz, informatycznej, FMCG, a także turystycznej. Specjalizuje się w projektach z zakresu organizacji i zarządzania (strategiczne, operacyjne, bieżące), zarządzania sprzedażą (strategie sprzedażowe, marketingowe, budowanie i zarządzanie zespołem sprzedaży), zarządzania zmianą, optymalizacji działania firm i procesów w nich zachodzących. Od 2002 roku świadczy usługi jako interim manager w przedsięwzięciach i projektach biznesowych, jednocześnie organizując i prowadząc szkolenia o różnorodnym charakterze. Konsultant i doradca w projektach finansowanych przez Unię Europejską w zakresie strategii i reorganizacji przedsiębiorstw.

bern

Bernarda Wanat

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Dyplomowany biegły księgowy. Biegły rewident od 1992 roku. Przez wiele lat pracowała w renomowanej kancelarii wykonując odpowiedzialne i cieszące się zaufaniem klientów prace z zakresu badania i przeglądu sprawozdań finansowych. Od 1998 r. prowadzi własną Kancelarię Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o. w Krakowie. Ma bogate doświadczenie zawodowe w zakresie badania takich podmiotów gospodarczych jak: porty lotnicze, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, grupy kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, szkoły wyższe, fundacje, a także spółki prawa handlowego prowadzące działalność handlową, produkcyjną i usługową.

W latach 2004-2007 była wizytatorem Krajowej Komisji Nadzoru przy KIBR przeprowadzając wizytacje podmiotów uprawnionych do badania. Prowadziła szkolenia z zakresu rachunkowości na studiach podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu audytu, rachunkowości i sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, finansów oraz rozliczeń podatkowych i ZUS.

Główne obszary działania: rewizja i audyt finansowy, doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości, identyfikowanie rodzajów ryzyka prowadzonej działalności.

dr

dr Małgorzata Białas

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wiedzę praktyczną zdobyła podczas 7-letniej pracy w banku, gdzie zajmowała się oceną i weryfikacją wniosków kredytowych jednostek gospodarczych oraz oceną ryzyka kredytowego w województwie małopolskim. Była członkiem rady nadzorczej spółki będącej własnością Skarbu Państwa. Pracę doktorską z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w banku obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 7 lat jest pracownikiem Wydziału Zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości (finansowej i zarządczej), bankowości, finansów, analizy finansowej i kontroli finansowej. Uczestniczyła i organizowała wiele szkoleń i konferencji z zakresu rachunkowości i finansów.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na ryzyku towarzyszącym działalności gospodarczej oraz na ocenie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej na podstawie sprawozdań finansowych. Jest autorką licznych publikacji z tego zakresu.

mora

Magdalena Nanke-Morawik

Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Specjalista z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na różnych szczeblach organizacji w handlu hurtowym i detalicznym. Osoba ukierunkowana na wprowadzanie standardów wpływających na poprawę efektywności. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie negocjacji kontraktów oraz ustalania procesów niezbędnych do późniejszej realizacji umów.

Podczas wielu lat pracy zdobyła doświadczenia w zakresie budowania kanałów dystrybucji na rynkach krajowych oraz międzynarodowych zarówno w obszarze UE jak i poza jej granicami, między innymi w krajach takich jak: Chiny, Wietnam, Brazylia, Ukraina czy Turcja.

Posiada umiejętność definiowania celów strategicznych oraz ustalania procesów w celu ich realizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach takich jak: Allcauf, Ahold, Hypernova czy Alma Market. Osobowość ukierunkowana na coaching.

kks

Małgorzata Klimczyk ICI, ICC, CPEC

Dyplomowany coach i trener – Master Coach ICI, International Coach ICC, Certificated Professional Ericson Coach (Kanada), Mentor Coach Coaching w Biznesie®. Licencjonowany Międzynarodowy Trener Transforming Communication™, Trener NLP IANLP (akredytowany przez International Asociation of Neurolingwistic Progamming), Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego. Certyfikowany Ekspert ds. Innowacji,  Lider Inspiracji i Zmiany oraz konsultant zarządzania i relacji międzyludzkich.

Absolwentka oraz były pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ze specjalnością marketing. Stypendystka Harvard Business School (Program for Seniors in Management). Ukończyła WSE im. ks. J. Tischnera („Zarządzanie zasobami ludzkimi”), Polsko-Amerykańską Szkołę Biznesu („Zarządzanie i Marketing), Sztokholm Royal Business School (roczny trening dla wykładowców z marketingu).

Autorka programu oraz kierownik merytoryczny pierwszych w Polsce studiów podyplomowych Public Relations (1996) w UEK, a także Coaching w Biznesie® (2006) w WSE, UEK. Wykładowca wielu uczelni wyższych: WSB, WSE, UEK, KA im. A. Frycza Modrzewskiego, SZiI w Chorzowie. Autorka ponad 40 autorskich programów szkoleniowych, 17 gier menedżerskich oraz licznych artykułów poświęconych tematyce marketingowej, sprzedaży, komunikacji, Public Relations oraz zarządzania.

Posiada bogate, 25 letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów, treningów oraz gier menedżerskich dla kadry kierowniczej i pracowników pionu podstawowego różnych firm polskich, zagranicznych oraz jednostek administracji państwowej.

W swojej pracy bazuje na rozwiązaniach interdyscyplinarnych uwzględniających podejście myślenia systemowego oraz zmian dynamicznych. Stawia główny nacisk na praktyczność i użyteczność rozwiązań oraz rozumienie mechanizmów działania. Rozpowszechnia idee organizacji uczącej się w oparciu o wartości. Warsztat swojej pracy opiera na wynikach najnowszych badań nad pracą mózgu w neuropsychologii i neurobiologii, których jest ogromną pasjonatką.

Artur Lizoń

Radca prawny, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Jako prawnik doradzał przy transakcjach fuzji i przejęć, a także w procesach restrukturyzacji.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnień spółek kapitałowych. Posiada doświadczenie jako członek władz spółek kapitałowych, w szczególności w charakterze przewodniczącego rady nadzorczej, a także w zakresie prowadzenia walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Posiada bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Autor szkoleń z zakresu prawa cywilnego. W ramach praktyki prawniczej na bieżąco zapewnia stałą pomoc prawną podmiotom gospodarczym.