Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia.

image004
05 Kwi, 2016

Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie codziennego zarządzania

Aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku managerowie poszukują narzędzi umożliwiających zarządzanie i monitorowanie działań firmy nie tylko z poziomu wyniku finansowego, ale również z poziomu rezultatu oraz zależności działań operacyjnych i procesowych. Takim narzędziem jest Zrównoważona Karta Wyników (ang. Balanced Scorecard) oparta o metodę Zarządzania przez Cele i wykorzystująca kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności KPI we wszystkich obszarach firmy.

Zrównoważona Karta Wyników (ZKW) umożliwia stworzenie naturalnego i przekrojowego obrazu firmy z perspektywy czterech głównych obszarów:

  • Obszaru Finansowego,
  • Obszaru Klienta,
  • Obszaru Operacyjnego
  • Obszaru Wiedzy i Rozwoju.

ZKW pozwala na szybką ocenę aktualnej kondycji firmy oraz skuteczności podejmowanych działań wpływających na kierunek realizowanej strategii. Poprzez odpowiednie dobranie wskaźników efektywności i wydajności KPI, ZKW umożliwia natychmiastową lokalizację potencjalnych źródeł zagrożeń lub obniżenia efektywności.

Metoda Zarządzania przez Cele poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności KPI jest niezastąpiona w optymalizacji procesów biznesowych, wdrażaniu Lean Management oraz doboru usprawnień procedur, które przynoszą największe efekty.

Spojrzenie na firmę poprzez Zrównoważoną Kartę Wyników umożliwia podejmowanie decyzji w łatwy i prosty sposób w celu korekty obranego kierunku i efektywnej realizacji strategii. Można powiedzieć, że decyzja oparta na ZKW jest decyzją zgodną z realizowaną strategią.

Modelowanie Zrównoważonej Karty Wyników jak również monitorowanie wskaźników efektywności można zrealizować za pomocą programu Wirtualny Analityk {link WirtualnyAnalityk.pl}. Wirtualny Analityk to autorskie narzędzie Wisdom Consulting wykorzystujące metodę Zarządzania Przez Cele opartą o kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności KPI. Powyższa metoda umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania zasobami oraz procesami, bezpośrednio wpływając na poprawę wyników finansowych, efektywność procesów sprzedaży, produkcji oraz łańcucha dostaw.

ctaaaaa