Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia.

image002
17 Cze, 2016

Typowe wskaźniki z obszaru klienta stosowane w Zrównoważonej Karcie Wyników

Aby firma mogła dobrze prosperować i realizować swoje cele z finansowego punktu widzenia musi pozyskać i zaspokoić potrzeby swoich klientów, którzy w zamian pozyskują produkty lub usługi oferowane przez firmę. Czynników, które wpływają na sukces w obszarze klienta jest wiele.

Wskaźniki obrazujące jakościowy aspekt dostarczonych produktów i usług wydają się oczywistymi czynnikami. Wskaźniki monitorujące ilościowo lub wartościowo udział Reklamacji oraz Zwrotów w sprzedaży są tu naturalnym wyborem.

Wiele sektorów wymaga wysokiej terminowości dostaw połączonej z kompletną dostawą zamówienia. Monitorowanie przynajmniej jednego z tych aspektów Terminowości – OT (ang. On-Time) lub Kompletności – IF (ang. In-Full),  staje się więc być koniecznym i podstawowym wyborem. W wielu sektorach wskaźnik Perfekcyjnej Dostawy – OTIF (On-Time-In-Full) będący iloczynem powyższych wskaźników cząstkowych jest normą i wpisywanym w formalne kontrakty SLA (ang. Service Level Agreement).

Jeśli rynek, na którym działa firma charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością oraz niską lojalnością klienta monitorowanie wskaźnika Poziomu Retencji Klienta lub Rotacji Klientów pozwoli na oszacowanie rezultatów jakie osiąga firma pod względem budowania własnej marki i pozycji na rynku.

Firmy, które dopiero wchodzą na rynek lub realizują strategię agresywnego wzrostu udziału, w przypadku braku możliwości bezpośredniego pomiaru rezultatu mogą monitorować Ilość Nowych Klientów oraz Średnią Wartość Zamówienia nowych klientów. Oba te wskaźniki w porównaniu z ogólnymi poziomami zobrazują wpływ realizowanej strategii na zachodzące zmiany.

Wiele wskaźników związanych z działaniami marketingowymi jest również umieszczanych w tym obszarze. Typowymi przykładami są wskaźniki Konwersji czy Poziomu Wizyt na stronach internetowych w okresach promocyjnych.

Monitorowanie wskaźników efektywności można zrealizować za pomocą programu Wirtualny Analityk {link WirtualnyAnalityk.pl}. Wirtualny Analityk to autorskie narzędzie Wisdom Consulting wykorzystujące metodę Zarządzania Przez Cele opartą o kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności KPI. Powyższa metoda umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania zasobami oraz procesami, bezpośrednio wpływając na poprawę wyników finansowych, efektywność procesów sprzedaży, produkcji oraz łańcucha dostaw.

ctaaaaa