Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia.

image002
20 Wrz, 2016

Obszar Wiedzy i Rozwoju – wskaźniki dla Zrównoważonej Karty Wyników

Obszar Wiedzy i Rozwoju w Zrównoważonej Karcie  Wyników obejmuje wskaźniki z dziedziny zasobów i kapitału ludzkiego, posiadanej wiedzy zarówno ze względu na zatrudnionych pracowników jak i dostępne technologie. Nie należy tu zapomnieć o miękkich elementach związanych z komunikacją, zasadami oraz zwyczajami panującymi w firmie, często określanymi jako „Company Culture”, które również mają istotny wpływ na efektywność firmy.

Wskaźniki związane z zasobami ludzkimi są szczególnie istotne ze względu na ich bezpośredni wpływ na efektywność i wydajność pracy. Jest oczywiste, że niskie zadowolenie z warunków pracy lub brak dyscypliny jednej lub paru osób może wpłynąć destabilizująco na resztę zespołu. Monitorując tę część działalności możemy otrzymać pierwsze sygnały o zbliżających się zagrożeniach w innych obszarach firmy.

Weźmy dla przykładu nieobecność kluczowego pracownika. Taka sytuacja wymusza zastąpienie go osobą, która nie koniecznie będzie w stanie pracować na tym samym poziomie efektywności i jakości. Ta sytuacja może się więc przejawić w spadku wskaźników związanych z tymi aspektami. To z kolei może wpłynąć na poziom zadowolenia klienta (spadek poziomu sprzedaży) lub zwiększenie kosztów, aby odzyskać utraconą pozycję. W efekcie, ostateczny wynik finansowy nie osiągnie założonych celów.

W zakresie HR związanego z pracownikami przykładowymi wskaźnikami mogą być Absencja ABS% (Absence Rate), Rotacja Pracowników, Retencja Kluczowych Pracowników czy Średni Czas Rekrutacji.

Wskaźniki, które pomagają mierzyć potencjał uzyskania nowej wiedzy to Średnia Ilość Godzin Szkolenia na Pracownika czy współczynnik Kosztów Szkoleń do Kosztów Pracowniczych.

Zarówno efekty posiadanej wiedzy i odbytych szkoleń jak i poziom motywacji oraz inicjatywy wśród pracowników może być mierzony za pomocą wskaźników takich jak Ilość Zgłoszonych Wniosków usprawniających wewnętrzne procesy czy Wartość Zgłoszonych Wniosków usprawniających procesy. Współczynnik Wartości Wdrożonych do Zgłoszonych Wniosków jest również efektywną metodą mierzenia efektywności szkoleń i zasobów wiedzy wśród pracowników.

Ważnym elementem długofalowego rozwoju firmy jest wdrażanie nowych produktów lub funkcjonalności oraz rozwijanie nowych rynków zbytu. Wskaźniki które można wykorzystać w tym zakresie to Ilość Nowych Produktów/Funkcjonalności Wprowadzonych na Rynek, Udział w Sprzedaży Nowych Produktów, Średni Czas od Idei do Gotowego Produktu czy współczynnik Koszty R&D do Kosztów Operacyjnych.

Monitorowanie wskaźników efektywności można zrealizować za pomocą programu Wirtualny Analityk {link WirtualnyAnalityk.pl}. Wirtualny Analityk to autorskie narzędzie Wisdom Consulting wykorzystujące metodę Zarządzania Przez Cele opartą o kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności KPI. Powyższa metoda umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania zasobami oraz procesami, bezpośrednio wpływając na poprawę wyników finansowych, efektywność procesów sprzedaży, produkcji oraz łańcucha dostaw.

ctaaaaa