Ponad 25 lat praktycznego doświadczenia.

image004
20 Maj, 2016

Najczęściej stosowane wskaźniki finansowe w Zrównoważonej Karcie Wyników.

Analizując model Zrównoważonej Karty Wyników typowej firmy zauważymy, że w obszarze finansowym, oprócz oczywistych wskaźników związanych z poziomem Marży Brutto – GPM% (ang. Gross Profit Margin) lub Zysku Operacyjnego – EBIT (ang. Earnings Before Interest and Taxes) znajdą się również, w zależności od struktury i modelu finansowego wskaźniki obrazujące Stopę Zwrotu z Inwestycji – ROI (ang. Return on Investment) lub Stopę Zwrotu z Kapitału ROCE (ang. Return on Capital Employed).

Dodatkowo dbając o stabilną sytuację finansową firmy, jak również odpowiedni przepływ gotówki wśród wskaźników finansowych często można znaleźć wskaźnik Cykl Konwersji Gotówki – CCC (ang. Cash Conversion Cykle) lub przynajmniej wskaźnik okresu windykacji Rotacja Należności – DD (ang. Debtor Days).

W obszarze finansowym Zrównoważonej Karty Wyników często znajdują się również miary związane z poziomem Sprzedaży – NSV (ang. Nett Sales Value) czy wskaźnik obrazujący Poziom Wzrostu Sprzedaży.

W celu bezpośredniego porównania się z konkurencją, bardzo przydatnym wskaźnikiem finansowym jest wskaźnik Rotacji Aktywów Obrotowych, który potocznie zwany jest również ‘prędkością biznesową’.

Monitorowanie wskaźników efektywności można zrealizować za pomocą programu Wirtualny Analityk WirtualnyAnalityk.pl. Wirtualny Analityk to autorskie narzędzie Wisdom Consulting wykorzystujące metodę Zarządzania Przez Cele opartą o kluczowe wskaźniki efektywności i wydajności KPI. Powyższa metoda umożliwia zwiększenie efektywności zarządzania zasobami oraz procesami, bezpośrednio wpływając na poprawę wyników finansowych, efektywność procesów sprzedaży, produkcji oraz łańcucha dostaw.

ctaaaaa